B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

B Sınıfı İSG Eğitimi ve diğer tüm İSG eğitimleri Çalışma Bakanlığınca koordine edilir. Eğitim içerikleri ve programı da ilgili bakanlık tarafından belirlenir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir.-B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi-

İş güvenliği eğitimlerinin ders saat sayısı bütün sınıflarda ( A,B,C ) 220 saattir.

Eğitimler 90 saat uzaktan, asenkron; 90 saat uzaktan, senkron; 40 saat de staj ( pratik ) eğitim olarak yapılır.

Asenkron Eğitimler; sizlerin eğitim kurumu Uludağ Uzman Akademi’nin ana sayfasında bulunan ‘uzaktan eğitim’ butonu kullanılarak yapılır. Dersler sisteme daha önceden kayıt edildiğinden katılımcılarımız diledikleri saat aralıklarında bu derslere katılım sağlayabilirler. Asenkron eğitimlerin toplam süresi 90 saattir.

Senkron Eğitimler; bu eğitimler online ve canlı eğitim isimleri ile de bilinir. Senkron eğitimler bir günde maksimum 6 saat olacak şekilde işlenir. Eğitimler Uludağ Uzman Akademi tarafından canlı eğitim sistemleri kullanılarak yapılır.

Staj Eğitimleri; eğitim kurumumuz Uludağ Uzman Akademi’nin değerli eğiticileri tarafından uygun, iş güvenliği hizmeti alan, eğitim kurumlarında iş güvenliği uzmanlarının refakatinde gerçekleştirilir. Eğitim süresi 40 saattir. Bir günde en fazla 8 saat olacak şekilde günlere bölünerek gerçekleştirilir.

İş Güvenliği Uzmanlığında B Sınıfı Eğitimler

İSG Kursu Eğitimleri; İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli problemlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşulları engellemek amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İSG; tıbbın, tekniğin ve birçok bilim dalının ilgi alanına giren çok sektörlü bir çalışma alanıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İSG’ye verilen önem her geçen gün artmaktadır.

Dilaver Paşa Nizamnamesi ile başlayan İSG çalışmaları çıkartılan İş Kanun’larıyla devam etmiştir. Türkiye’de yasal düzenlemelerle İSG alanında ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen iş kazası açısından Avrupa’da birinci, Dünyada ise üçüncü sıradadır. Ülkemizdeki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli iş yerleri oluşturmak için ülke genelinde İSG kültürünün yaygınlaştırılmasının önemi büyüktür.

İSG bilinci oluşturmada ve bunu bir güvenlik kültürü haline getirmede, bu konuda yapılacak akademik çalışmaların önemi büyüktür. Yükseköğretim kurumları bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlamak, araştırma ve öğretim yapmak, ülke sorunlarına çözüm yolları önermek, toplumun gereksinim duyduğu yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmek, yayın yapmak gibi işlevlere sahiptir.

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

İş güvenliği uzmanının temel görevleri;

  • İşyeri temsilcisine ve çalışanlara rehberlik yapmak,
  • İşyerinin risk değerlendirmesini yaparak olası iş kazalarının önüne geçmek
  • Çalışma ortamının gözetilerek olumsuz durumların giderilmesini sağlamak
  • Çalışanların eğitim almasını sağlamaktır

İşyeri temsilcisinin, ortak sağlık ve güvenlik biriminin ve bakanlığın bilgilendirilmesi, yapılan her türlü çalışmanın istatistiksel olarak kayıt altına alınması önemli görevleri arasında yer almaktadır. İş güvenliği uzmanının ilgili birimlerle işbirliği yaparak çalışanların sağlık portföylerinin oluşturulmasını sağlamak da ana görevleri arasında yer alır.

İş güvenliği uzmanı görevlerini yerine getirirken iş yeri hekimi ile birlikte hareket eder. Diğer tarafta İSG anlamında sorumlu olduğu bir işyeri genel müdürü ve bakanlık da bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanının bakanlığın belirlediği kriterleri işyerlerin uygulaması temel görevidir. Böylece hem işyerinin can ve mal güvenliği sağlanmış olacak hem iş güvenliği uzmanı görevini başarıyla yerine getirmiş olacak hem de bakanlığın oluşturmak istediği model başarıya ulaşacaktır. Neticede iş kazalarının ve meslek hastalıkların önlenmesi mühim bir başarı olarak kabul edilse de bunda en büyük pay ilgili bakanlığın yani Çalışma Bakanlığı’nındır.

Uludağ Uzman Akademi İle B Sınıfı İSG Uzmanlığı

İşyeri Tehlike Sınıfları

İşyerleri, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri olarak üç tehlike sınıfına ayrılmıştır. İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Belirlenir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tehlike sınıfının belirlenmesi başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca; 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83.  maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir ve işyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları iş yerlerinin 3 tehlike sınıfına ayrıldığı gibi tehlike sınıfına göre 3 sınıfa ayrılmıştır.

Çok tehlikeli iş yerlerinde; A Sınıfı İSG Uzmanları

Tehlikeli iş yerlerinde; B Sınıfı İSG Uzmanları

Az tehlikeli iş yerlerinde; C Sınıfı İSG Uzmanları görev alır.

Bu yazımızda B Sınıfı İSG Uzmanlığı ve eğitimleri üzerinde duracağız.

Kimler B Sınıfı İSG Uzmanı Olabilir?

B Sınıfı İş güvenliği Uzmanı olmak isteyenlerin öncelikle az tehlikeli iş yerlerinde görev yetkisi bulunan C Sınıfı İSG Uzmanı olarak 3 yıl tam zamanlı çalışmış olması gerekir. 3 yıl tam zamanlı çalışmış olan C Sınıfı İSG Uzmanlarının eğitim alması ve İSG Sınavlarında başarılı olması gerekir. Şimdi de kimler İSG Uzmanı olabilir başlığıyla İSG sınavlarına bir göz atalım.

İSG Sınavları

İş güvenliği kursu Sınavları Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile yılda iki defa ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Sınavlarda geçme notu ise 70 puandır. Katılımcıların bu sınavda yeterli puanı alabilmeleri için 50 soruluk çoktan seçmeli test usulü sınavda en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekir.

İSG Sınavlarında başarılı olamayan katılımcıların sonraki sınavlara girebilmeleri için tekrar eğitim almalarına gerek yoktur. Sonraki sınav için ÖSYM başvurularını tamamlamaları yeterlidir.

Uludağ Uzman Akademi Alanının En İyisi

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamlelerle birlikte, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ülkemizde bu yönde atılan en büyük adım da şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ülkemizde bu alanda bir reform olarak kabul edilebilir.

İş güvenliğinin öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Uludağ Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile İSG eğitimleri alanında Çalışma Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da sürdürüyor.

Uludağ Uzman Akademi eğitim İSG alanında eğitim ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de İSG eğitimlerinin öncü olmayı çoktan hak ediyor.

Uludağ Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

Eğitim kurumunuz Uludağ Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Uludağ Uzman Akademi sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

Katılımcılarımızın kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için sınavlar öncesi online soru çözüm programları düzenliyoruz. Ayrıca yüksekte çalışma eğitici eğitimleri, yangın eğiticisi eğitimi, ISO eğitimleri ile de katılımcılarımızın kariyer planlamalarına destek sağlıyoruz.

Biz İSG eğitimlerinin ‘odak noktası’ yız ve böyle kalmaya da devam edeceğiz.

Bursa İş Güvenliği Kursu arayanlar için İSG kursları veren Uludağ Uzman Akademi; İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşireliği, DSP Eğitimleri düzenleyen bir eğitim kurumudur. Siz de Bursa’da İş Güvenliği Kursu arıyorsanız Uludağ Uzman Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.