C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

C Sınıfı İSG Eğitimi almak için doğu adrestesiniz. Eğitim kurumumuz 5 farklı ilde eğitim hizmetlerini tam hız devam eden Uludağ Uzman Akademi sektörün öncü kuruluşudur. İş güvenliği alanında 8 yılı geride bırakmaya hazırlanan eğitim kurumumuz iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği eğitimlerinde alanında en iyi eğiticilerle beraber çalışmaktadır.-C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi-

Eğitim kurumumuz katılımcılarına sağladıkları olanaklarla adından sıkça bahsettirdiği gibi bahsettirmeye de devam edecek görünüyor. Niye mi?…

Bursa İş Güvenliği Kursu alanında öncü Uludağ Uzman Akademi eğitim alanına göre hazırlanmış ders programları ve soru çözüm programları hazırlamaktadır.

Başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden güncel soru paylaşımı ve iş ilanları paylaşımı yapıyoruz.

Her sınıfa özel kurduğumuz WhatsApp grubu üzerinden dijital ders notları, hap bilgiler ve deneme sınavları paylaşıyoruz.

Her katılımcımıza konu anlatım kitabı ve deneme kitabı gönderiyoruz.

Sınav öncesi soru çözüm programları ile katılımcılarımızın sınava mevzuatların en güncel halleri ile girmelerini sağlıyoruz.

Derslerini tamamlayan katılımcılarımıza, dersleri tekrar edebilmeleri için ders kayıtlarını gönderiyoruz. Ayrıca canlı derslere tekrar girmek isteyen katılımcılarımızdan ekstra ücret almadan diledikleri taktirde sonraki gruplarda online derslere de misafir öğrenci olarak alıyoruz.

Uludağ Uzman Akademi’nin ana sayfasında bulunan İSG ders notları butonuna tıklayarak dijital ders notlarımıza ve online denemelerimize de ulaşabilirsiniz.

Uludağ Uzman Akademi: İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanlığının popüler bir meslek olması nedeni ile birçok kişi bu mesleğe adım atmak istiyor. Fakat iş güvenliği uzmanı olabilmek için; Çalışma Bakanlığı tarafından; belirlenmiş şartlar söz konusudur. Bu şartların en başında geleni ise uygun bölüm ve programlardan mezun olma gelir. İş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli bölüm ve programlar ise şöyledir:

  • Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Mühendis Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri
  • Fen Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri
  • Güzel Sanatlar Fakültelerinin İç Mimarlık Bölümleri,
  • Yüksekokulların İSG Programları Çalışma Bakanlığınca uygun görülen bölüm ve programlardır.

İş Güvenlik Uzmanı Kimdir?

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi alan iş güvenliği uzmanı, bir işyerinde işçiler için tehlike oluşturabilecek durumların tespit edilmesi, bildirilmesi ve önlem alınması konularında çalışan kişilere denir.

İş güvenliği uzmanlığı iş yerlerinin tehlike grubuna göre üçe ayrılmıştır.

Az Tehlikeli İşyerlerinde ……….. C Sınıfı

Tehlikeli İşyerlerinde ……….. B Sınıfı

Çok Tehlikeli İşyerlerinde ……….. A Sınıfı İSG Uzmanları görev alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir?

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi iş sağlığı; sağlıklı bir yaşam ve yaşam çevresi için gereken sağlık kurallarını içerir.    İş güvenliği ise çalışanlara ve işletmeye yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli teknik kuralları içerir. Haliyle İş Sağlığı ve Güvenliği’nde yalnızca çalışanların değil tüm işletmenin ve üretimin güvenliği esas alınır. Bu üç alandaki faaliyetler birbirini tamamlamadığı sürece çalışanların güvenliğinden tam olarak söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda iş güvenliği; işin süreklilik arz etmesi ve çalışanlara zararlı olmaması, işletme güvenliği; işyerinin çalışma şartlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, üretim güvenliği ise işyerinde üretilen maddelerin satışının devamlı olması, ürünün de çalışana ve topluma zarar vermeyecek şekilde korunması anlamına gelir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı, uluslararası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre de İSG: “ Tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık ve refahlarının en üst düzeye yükseltilmesi ve bu durumun korunması, işyeri koşullarının, çevrenin ve üretilen malların getirdiği sağlığa aykırı sonuçların ortadan kaldırılması, çalışanları yaralanmalara ve kazalara maruz bırakacak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, yine bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuç olarak çalışanların bedensel ve ruhsal gereksinimlerine uygun bir iş ortamı yaratılmasıdır.” şeklinde tanımlanır.

İSG kavramının çağdaş anlamı; iş kazaları ve meslek hastalıkları tanı ve tedavisinin dışında, çalışanın sağlığını korumak ve onun sağlığını bozacak çeşitli tehlikeleri ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda, İSG’nin; caydırıcı yaptırımlarla donatılmış kamu düzeni kurallarıyla sağlanması, uzmanlık örgütleri oluşturulması, teknik ve medikal araştırmalar ile ruhsal ve istatistiksel etütler yapılması, eğitici ve ikna edici programlar hazırlanıp uygulanması gibi tekniklerin geliştirilmesi de İSG kavramıyla beraber ele alınmaktadır.

İSG kavramı, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından farklı olarak, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içerir.

Evrensel Alanda İSG’nin Anlamı: Henüz bir tehlike oluşmamış, işletmede bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da içeren geniş bir kavramdır). Açıklamalar doğrultusunda İSG; çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek, bu doğrultuda çalışanları işle ilgili tehdit ve tehlikelerden koruyarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemler ve yerine getirilmesi gereken sistemli çalışmalar olarak tanımlanabilir. İSG; işletmeler, çalışanlar ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığı işletmelerde çalışanların iş doyumu ve verimi artarken, bu verim işletme verimine de olumlu yansıyacaktır. Ayrıca sağlık ve güvenlik önlemleri sayesinde işletme ve ülke ekonomileri, iş kazası ve meslek hastalıklarının yol açtığı maliyet kalemlerinden kurtularak büyük zararların önüne geçilebilecektir. Sonuç itibariyle, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, birey, örgüt ve toplum düzeyinde maddi ve manevi kayıpları azaltma gücü nedeniyle önemlidir. İSG, çalışanların hem iş yerindeki hem de işiyle ilgili olarak işyeri dışındaki faaliyetlerini kapsayan bu nedenle de çok yönlü çalışmaları gerektiren bir konudur. Bu tür çalışmalarda tıp, fizik, kimya, mühendislik, matematik, istatistik, sosyoloji, psikoloji, ergonomi gibi pek çok bilimden yararlanılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanışı

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitim kurumumuz Uludağ Uzman Akademi’yi bilgi edinmek için arayan veya canlı destek hatları üzerinden arayan İSG adayları eğitimleri zorunlu olup olmadığı, eğitim süreleri ve eğitimlerin uygulanış şekilleri ile ilgili sorular yöneltmektedirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri aynı bakanlık tarafından zorunlu kılınmıştır. Çalışma Bakanlığı tarafından İSG alanında eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş eğitim kurumumuz Uludağ Uzman Akademi tarafından eğitimler;

90 Saat Asenkron / Offline Eğitimler: Bu eğitimler Uludağ Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim programı veritabanı aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu eğitimler belirli saatler içerisine sınırlandırılmamış derslerdir. Eğitimler sisteme daha önceden kaydedildiğinden kursiyerlerimiz C Sınıfı İSG Uzmanlığı eğitimlerine kendileri için en uygun saatlerde katılabilirler.

90 Saat Senkron / Online Eğitimler: Bu eğitimler ise Uludağ Uzman Akademi’nin alanının en iyisi eğiticileri tarafından online ders sistemleri üzerinden yapılır. Canlı olarak eş zamanlı olarak yapılan bu dersler 09:00 – 15:00 ve 15:00 – 21:00 saatleri arasında olmak üzere iki grupta gerçekleştirilir. Kursiyerlerimiz önceden belirlenmek üzere istedikleri saatler arasındaki eğitimleri seçebilirler.

40 Saat Staj / Uygulama Eğitimleri: C Sınıfı İSG Uzmanı adayı olan kursiyerlerimizin de uygun gördüğü işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının refakatinde gerçekleştirilir.

Sınav Geçme Puanı Kaçtır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen iş güvenliği sınavlarında başarılı sayılmak için 50 soruluk testte en az 35 doğru yaparak; 70 ve üzeri puan elde etmek gerekir. Yeterli puanı alanlar ÖSYM tarafından başarılı sayılır. Başarı gösteren katılımcılar C sınıfı İSG uzmanı olarak görev almaya hazır oldukları gibi başarı sağlayamayanlar ise sonraki C Sınıfı sınavlarına tekrar eğitim almadan direkt ÖSYM üzerinden başvuru yaparak girebilirler.

Uludağ Uzman Akademi İş Güvenliği Eğitim Kursları her zaman daha iyiyi hedefleyen yapısı ile sizleri eğitimlerine davet ediyor.

Eğitiminizi şansa değil Uludağ Uzman Akademi’ye bırakın.

Bursa İş Güvenliği Kursu arayanlar için İSG kursları veren Uludağ Uzman Akademi; İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşireliği, DSP Eğitimleri düzenleyen bir eğitim kurumudur. Siz de Bursa’da İş Güvenliği Kursu arıyorsanız Uludağ Uzman Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.