İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi Çalışma Bakanlığınca koordine edilir. Eğitim içerikleri ve programı da ilgili bakanlık tarafından belirlenir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenmek zorundadır.

İş yeri hekimliği eğitimlerinin ders saat sayısı 220 saattir.

Eğitimler 90 saat uzaktan, asenkron; 90 saat uzaktan, senkron; 40 saat de staj ( pratik ) eğitim olarak yapılır.

Asenkron Eğitimler; sizlerin eğitim kurumu Uludağ Uzman Akademi’nin ana sayfasında bulunan ‘uzaktan eğitim’ butonu kullanılarak yapılır. Dersler sisteme daha önceden kayıt edildiğinden katılımcılarımız diledikleri saat aralıklarında bu derslere katılım sağlayabilirler. Asenkron eğitimlerin toplam süresi 90 saattir.

Senkron Eğitimler; bu eğitimler online ve canlı eğitim isimleri ile de bilinir. Senkron eğitimler bir günde maksimum 6 saat olacak şekilde işlenir. Eğitimler Uludağ Uzman Akademi tarafından canlı eğitim sistemleri kullanılarak yapılır.

Staj Eğitimleri; eğitim kurumumuz Uludağ Uzman Akademi’nin değerli eğiticileri tarafından uygun, iş güvenliği hizmeti alan, eğitim kurumlarında iş yeri hekimlerinin gözetiminde gerçekleştirilir. Eğitim süresi 40 saattir. Bir günde en fazla 8 saat olacak şekilde günlere bölünerek gerçekleştirilir.

Uludağ Uzman Akademi: İş Güvenliği Hizmetlerinde İş Yeri Hekimlerinin Rolü

İş hayatında, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve işyerlerinde sağlığını tehdit eden risklerin önlenmesini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin başrolünde işyeri hekimleri vardır. Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan işyeri hekimlerinin önemli görev ve sorumlulukları vardır.

 İş Güvenliği Açısından İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İnsan kaynakları yönetiminin, çalışanları koruma işlevinde önemli  boyutlardan birisi; ‘iş kazaları’dır. İnsan kaynakları yönetimi ve iş güvenliği açısından bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için olayın işyeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekir. iş kazası ile ilgili çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte, iş güvenliği açısından iş kazaları şu şekilde tanımlamamız mümkün; “Her tür iş ve endüstride istihdam sonucu doğan, bireysel yaralanma ya da maddi zarara ya da üretim akışında aksamaya yol açan ve bireysel yaralanmaya sebep olabilecek  istenmeyen olaylara iş kazası denir.” Hangi tür hastalıkların meslek hastalığı ve hangi tür kazaların iş kazası sayılacağı yasalarla belirlenmiştir. 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11/A maddesi, yeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu’nun 13. maddesine göre, iş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olaylardır. Bunlar;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile,
  • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında gerçekleşen olaylardır.

İş kazaları, çalışanların güvensiz davranışları ve işyerindeki güvensiz fiziki şartlar sonucu ortaya çıkar. Dolayısı ile iş güvenliğine yönelik çalışmalarda her iki durumun da incelenerek, her durumun kendine özgü özelliklerinin dikkate alınarak önlem alınması gerekir.

İş kazaları incelendiğinde, kazaların yarısının kolaylıkla önlenebilir olduğu görülür.  Sorumlular “önlemek, ödemekten ucuzdur” prensibi ile hareket ederse, işyerlerinde tehlike kaynaklarının ortaya çıkartılıp, oluşabilecek riskler kontrol altına alınabilir, böylece meydana gelebilecek kazalar azaltılarak tehlikeli durumların ortadan kaldırılması sağlanabilir.

Kimler İşyeri Hekimliği Yapabilir?

İş yeri hekimi olarak görev alabilmenin ilk şartı tıp fakültesi diplomasına sahip olmaktır. Uzman hekim, pratisyen hekim veya akademisyen olmak fark etmeksizin emekli hekimlerimiz de dahil bütün tıp fakültesi mezunu olanlar bu eğitimi alabilir.

Yurtdışı Diplomasına Sahip Olanlar iş Yeri Hekimi Olarak Görev Yapabilir Mi?

Yurtdışında üniversite okumuş olan hekimlerimiz YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine de sahip olmaları halinde ülkemizden mezun olan hekimlerimizle eşit haklara sahip olurlar ve de iş yeri hekimliği yapabilirler.

İşyeri hekimi olabilmek için gerekli eğitimleri almak ve iş yeri hekimliği sınavından da yeterli puanı almak gerekir.

İSG Sınavları

işyeri hekimliği eğitimi Sınavları Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile yılda iki defa ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Sınavlarda geçme notu ise 70 puandır. Katılımcıların bu sınavda yeterli puanı alabilmeleri için 50 soruluk çoktan seçmeli test usulü sınavda en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekir.

İşyeri hekimliği eğitimi sınavlarında başarılı olamayan katılımcıların sonraki sınavlara girebilmeleri için tekrar eğitim almalarına gerek yoktur. Sonraki sınav için ÖSYM başvurularını tamamlamaları yeterlidir.

Uludağ Uzman Akademi Alanının En İyisi

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamlelerle birlikte, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ülkemizde bu yönde atılan en büyük adım da şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ülkemizde bu alanda bir reform olarak kabul edilebilir.

İş Güvenliği Kursu eğitiminin öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Uludağ Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile İSG eğitimleri alanında Çalışma Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da sürdürüyor.

Uludağ Uzman Akademi eğitim İSG alanında eğitim ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de İSG eğitimlerinin öncü olmayı çoktan hak ediyor.

Uludağ Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

İşyeri Hekimliği Eğitimi olan Uludağ Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Uludağ Uzman Akademi sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

Bursa İş Güvenliği Kursu arayanlar için İSG kursları veren Uludağ Uzman Akademi; İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşireliği, DSP Eğitimleri düzenleyen bir eğitim kurumudur. Siz de Bursa’da İş Güvenliği Kursu arıyorsanız Uludağ Uzman Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.