İşyeri Hemşireliği Eğitimi / Diğer Sağlık Personeli (DSP) Eğitimi

İşyeri Hemşireliği Eğitimi veren Uludağ Uzman Akademi; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Diyarbakır’da İSG alanında eğitimler düzenlemek için Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur. Kurumumuz eğitimlerini bakanlığın ders programına uygun olarak alanında tecrübe sahibi eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirir.

Uludağ Uzman Akademi İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Uludağ Uzman Akademi’de eğitimler ilgili bakanlığın belirlemiş olduğu programa göre yapılır. Programın işleniş şekli ise şöyledir:

Offline Eğitim: 45 saat süren uzaktan eğitimler Uludağ Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim programı üzerinden yapılır. Dersler sisteme daha önceden kayıt edildiği için katılımcılar istedikleri saatlerde eğitimlere ulaşabilir.

Online Eğitim: offline yani çevrim dışı eğitimlerde olduğu gibi online / çevrimiçi başka bir söyleyiş tarzıyla canlı dersler de 45 saatlik bir olarak düzenlenir. Eğitimler Uludağ Uzman Akademi eğiticileri tarafından anlı eğitim programları aracılığı ile yapılır.

İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli (DSP) Ne Demektir?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin kontrol edilmesi ve yine var olan çalışma şartlarının iyileştirilmesi için işverenin istihdam etmesi gereken personeldir.

İşyeri Hemşiresi: İşyeri hemşiresi, bir işyerinde çalışan personelin sağlık ve güvenliği konularında sorumluluk taşıyan bir sağlık profesyonelidir. İşyeri hemşiresi, işyerindeki sağlık risklerini değerlendirir, çalışanların sağlık durumunu takip eder, acil durumlarda müdahale eder ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara rehberlik eder.

Diğer Sağlık Personeli (DSP): “Diğer Sağlık Personeli” (DSP) terimi, genellikle doktor ve hemşireler dışındaki sağlık profesyonellerini ifade eder. DSP, bir dizi sağlık alanında çalışan uzmanları kapsayabilir. Bu terim, fizyoterapistler, diyetisyenler, laboratuvar teknisyenleri, radyologlar, sosyal hizmet uzmanları ve benzeri meslekleri içerebilir.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

 1. a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 2. b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 3. c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 4. d) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 5. e) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 6. f) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 7. g) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 8. h) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Kimler Diğer Sağlık Personeli Olabilir?

 • Hemşirelik
 • Acil Tıp Teknisyenliği
 • Sağlık Memurluğu
 • Çevre Sağlığı Teknisyenliği Bölümlerinden mezun olanlar İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli olabilirler.

İşyeri Hemşireliği ( DSP ) Sınavları

İşyeri hemşireliği sınavları Çalışma Bakanlığın görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından düzenlenir. Katılımcıların bu sınava girerek yeterli puanı almaları gerekir.  Yeterli puanı alan katılımcılar, bakanlık tarafından verilen sertifika ile işyeri hemşiresi  ( DSP) olarak görev almaya hak kazanırlar.

İşyeri hemşireliği sınavında başarısız olan adaylar tekrar kurs almadan sonraki sınavlara ÖSYM sınav işlemlerini gerçekleştirerek girebilirler.

İş Güvenliği Kursu Eğitimlerini Uludağ Uzman Akademi aracılığıyla alan ve sınavda başarısız olan adaylar bir sonraki sınava hazırlık amacıyla eğitim kurumuzun derslerine misafir öğrenci olarak ücretsiz katılabilirler.

En İyisi Uludağ Uzman Akademi

Uludağ Uzman Akademi işyeri hemşireliği kurslarına katılan tüm kursiyerlerine konu anlatımı kitabı ve deneme kitabı göndermekle beraber aynı zamanda sınav öncesi 90 saatlik soru çözüm programı yaparak katılımcılarının sınava her yönüyle hazır halde katılmalarını sağlar.

Uludağ Uzman Akademi her sınıf için özel oluşturduğu WhatsApp grupları ile sanal ortamda gerçekleştirilen dersleri paylaşılan hap bilgiler, deneme sınavları, mini testlerle destekler.

Uludağ Uzman Akademi eğitim olanaklarından herkesin yararlanmasını sağlamak amacıyla internet sitesi ana sayfasından ücretsiz yayınladığı ders notları ile İSG profesyonellerinin yetişmesine de katkı sağlar.

Sosyal medya hesapları aracılığı ile iş ilanları paylaşarak katılımcılarının iş hayatına adım atmalarına da büyük katkı sağlar.

Sizlerin eğitim kurumu Uludağ Uzman Akademi, uygun ödeme planları ve taksitlendirme seçenekleri ile de avantaj sağlıyor.

Eğitim kurumunuz Uludağ Uzman Akademi olsun yarınlarınız umutla dolsun.

Bursa İş Güvenliği Kursu arayanlar için İSG kursları veren Uludağ Uzman Akademi; İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşireliği, DSP Eğitimleri düzenleyen bir eğitim kurumudur. Siz de Bursa’da İş Güvenliği Kursu arıyorsanız Uludağ Uzman Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.